Diller

Çevrimiçi Seminer Gerçekleştirildi | Webinar Was Held

Başkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serap Buyurgan'ın katılımı ve üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz ile Resim İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yelda Usal'ın moderatörlüğünde 07.04.2021 tarihi saat 19.00'da "Bireyin Eğitim Sürecinde Sanat Eğitiminin Rolü ve Önemi" isimli çevrimiçi seminer gerçekleştirildi. G.S.E.B. Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve bölüm akademisyenlerinin de katılmış olduğu seminere bölüm öğrencileri büyük bir ilgi gösterdi. Konuşmalarının ardından Buyurgan öğrencilerin sanat ve sanat eğitimi alanındaki sorularını cevaplandırdı.

For participation of Prof. Dr. Serap Buyurgan from Baskent University and moderation of our university's Faculty of Education Dean Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz and Head of the Department of Art Education Dr. Yelda Usal, a webinar titled "The Role and Importance of Art Education in the Education Process of the Individual" was held on 07.04.2021 at 19.00. With participation of Head of Fine Arts Education Department Prof. Dr. İsmail Aytaç and department academicians, students showed the webinar great interest. After her speeches, Buyurgan answered the students' questions in the field of art and art education.