Diller

Öğrenci Eserlerinin Arşivlenmesi | Archieving Process of Student Works

25.02.2021 tarihli 2020-2021/23 sayılı Fakülte Kurulu Toplantısı'nda alınan karara göre; bölümümüz 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yaptığı resimlerden, her dönem sonunda iki adet alınarak tutanak karşılığında bölüm arşivine alınmasına karar verilmiştir. (Karar sayısı: 23.06) Öğrencilerimize duyurulur.

According to the decision taken at the Faculty Board Meeting dated 25.02.2021 and numbered 2020-2021 / 23; At the end of each semester, two of the pictures made by our department's 3rd and 4th grade students were decided to be taken into the department archive, in return for a minutes record. (Sentence number 23.06). Announced to our students.

Türkçe