Diller

4. Akreditasyon Toplantısı Gerçekleştirildi | 4. Accreditation Meeting Was Held

Bölümümüzün akreditasyon süreciyle ilgili bilgilendirme ve görev dağılımlarını gerçekleştirmek amacıyla 4. kez akreditasyon toplantısı gerçekleştirildi. 17 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ders izlenceleri ve Bologna Bilgi Paketi ders içerikleri hakkında görev paylaşımı yapıldı. Toplantıya bölüm başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve anabilim dalı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yelda Usal ile birlikte bölüm öğretim üye ve elemanları ve bölüm sekreteri katılım gösterdi.

The 4th accreditation meeting was held in order to inform our department about the accreditation process and to distribute the tasks. At the meeting held on March 17, 2021, task sharing was made about the course syllabus and the contents of the Bologna Information Package. Department Chair Prof. Dr. İsmail Aytaç and Head of the Department Dr. Lecturer Yelda Usal, faculty members and staff of the department and the secretary of the department attended the meeting.