Diller

Üniversite Dijital Altyapı İşbirlikleri | Collaboration for Digital Platforms Between Universities

COVID-19 pandemisi sebebiyle uzaktan eğitim sistemi uygulandığından, aşağıdaki üniversiteler dijital altyapılarını kimlik ibrazı halinde öğrencilerle paylaşmaktadırlar.

Because of the COVID-19 pandemic situation, these universities will share their digital platforms to our students: (Students must show their student ID's for benefit this collaboration)

 

Bingöl Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi (Online başvuru/Online application)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

 

 

Türkçe