Diller

3. Akreditasyon Toplantısı Gerçekleştirildi | 3. Accreditation Meeting Was Held

Bölümümüz öğretim üye ve elemanlarının katılımıyla, 3. kez akreditasyon konusunu görüşmek üzere 21 Ocak 2021 saat 13.30'da Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Bölüm başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Doç. Dr. Elif Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çelikbağ, Dr. Yelda Usal, Öğr. Gör. Yaşar Sabri Şanlı, Öğr. Gör. Rüçhan Keçeci, Öğr. Gör. Öznur Aksoy, Arş. Gör. Cihangir Eker ve Arş. Gör. Yavuz Deniz'in katıldığı toplantıda, bölümde verilen derslerin çıktılarının yeniden düzenlenilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

A meeting was held at the Faculty of Education Dean's Meeting Hall on January 21, 2021 at 13.30 to discuss the issue of accreditation for the third time with the participation of our faculty members and staff. Head of the department, Prof. Dr. İsmail Aytaç, Assoc. Dr. Elif Aksoy, Dr. Lecturer Tahir Çelikbağ, Dr. Yelda Usal, Inst. See. Yaşar Sabri Şanlı, Inst. See. Rüçhan Keçeci, Inst. See. Öznur Aksoy, Res. See. Cihangir Eker and Res. See. Yavuz Deniz. At the meeting, views were exchanged on the reorganization of the outcomes of the lectures in the department.