Diller

2. Akreditasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

12 Ocak 2021 tarihinde Eğitim Fakültesi Dekanlığı toplantı salonunda, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim eleman ve üyelerince Akreditasyon konusu üzerine ikinci bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda bölüm program yeterlilik ve çıktıları üzerine konuşuldu. Söz konusu toplantıya bölüm başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, Doç. Dr. Elif Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çelikbağ, Dr. Yelda Usal, Öğr. Gör. Yaşar Sabri Şanlı, Öğr. Gör. Rüçhan Keçeci, Öğr. Gör. Öznur Aksoy, Arş. Gör. Cihangir Eker ve Arş. Gör. Yavuz Deniz katıldılar.