Diller

Akreditasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Bölümümüz öğretim elemanlarının ve üyelerinin katılımıyla, 11 Ocak 2021 tarihinde "Akreditasyon" konusunu görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Prof. Dr. İsmail Aytaç, Doç. Dr. Elif Aksoy, Dr. Öğr. Üyesi Tahir Çelikbağ, Dr. Yelda Usal, Öğr. Gör. Rüçhan Keçeci, Öğr. Gör. Öznur Aksoy, Arş. Gör. Cihangir Eker ve Arş. Gör. Yavuz Deniz'in katıldığı toplantıda akreditasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi alışverişi gerçekleştirildi ve yol haritası üzerine konuşuldu. Ayrıca Dr. Yelda Usal süreç ile ilgili bir slayt sunumu gerçekleştirerek akreditasyon ile ilgili detaylı bilgi paylaşımında bulundu.