Diller

ÇAKIŞMA NEDENİYLE ALINAMAYAN DERSLER HAKKINDA DUYURU

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılıyla sınırlı kalmak, Fırat Üniversitesi

Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak 
ders yükünü aşmamak ve

üst sınıflardan olmamak kaydıyla, haftalık ders programında çakışmadan dolayı alınamayan

dersler için, ilgili öğrencilerin uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle 06-10 Nisan 2020 tarihleri

arasında bölüm başkanlıkları ve danışmanlarıyla irtibata geçmeleri halinde, çakışan derslerin

öğrenci danışmanlarınca ders kayıtlarına eklenmesi uygun görülmüştür.

Türkçe