Diller

Genel Bilgi

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 2004 yılında kurulmuş, aynı yıl Resim-iş Öğretmenliği Programına 40 öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. Bünyesinde 9 adet akademik personel barındıran bölümümüzde öğrenci sayısı yaklaşık 160’dır.

II. Öğretim, Yüksek Lisans ve Doktora programları şu an itibariyle yoktur.

Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanlarını kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız.

Resim-iş Öğretmenliği Programı’nın amacı;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel ilköğretim okullarında ve liselerde Resim (Görsel Sanatlar) derslerini, eleman olmaması durumunda Teknoloji Tasarım ve Sanat Tarihi derslerini yürütecek Sanat Eğitimcileri (Resim-iş Öğretmenleri) ni Atatürk’ ün Güzel Sanatlarla ilgili görüşleri doğrultusunda yetiştirmektir. Öğretmen yetiştirme amacının dışında, öğrencilerimizin arasından plastik sanatların değişik dallarında ürün veren sanatçıların çıkması da amaçlarımız arasındadır.

 

Türkçe