Languages

Üst Menu

User menu

Genel Bilgi

Bölüm Hakkında

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 2004 yılında kurulmuş, aynı yıl Resim-iş Öğretmenliği Programına 40 öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. Bünyesinde 7 adet akademik personel barındıran bölümümüzde öğrenci sayısı yaklaşık 160’dır.

II. Öğretim, Yüksek Lisans ve Doktora programları şu an itibariyle yoktur.

Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanlarını kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız.

İstihdam Olanakları

Öğrencilerimiz bölümümüzü başarıyla bitirdiklerinde;,

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel ilköğretim okullarında ve liselerde "Resim" (Görsel Sanatlar) derslerini, eleman olmaması durumunda "Teknoloji Tasarım" ve "Sanat Tarihi" derslerini yürütebilecekler ayrıca;  plastik sanatların değişik dallarında ürün veren sanatçı olarak serbest oraka da çalışabileceklerdir.

Üst derece programlarına geçiş

Lisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin 2 yıl süren Yüksek Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.

Program Yeterlilikleri

Programımızı başarıyla bitiren öğrenci;

 1.....Sanat kültürü ve estetik konularında bilgilidir.

 2.....Alanında sanat tarihi bilgisine sahiptir.

 3.....Sanat ve tasarım malzemeleri bilgisine sahiptir.

 4.....Sanat ve tasarım;  yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.

 5.....Araştırma yöntemleri konusunda bilgilidir.

 6.....Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.

 7.....Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.

 8.....Tek başına veya grup içinde uyumlu ve üretken çalışır.

 9.....Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.

 10...Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.

 11...Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.

 12...Ömür boyu öğrenme kuramını benimser.

 

Misyon ve Vizyonu

Resim-iş Öğretmenliği Programı’nın amacı;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya özel ilköğretim okullarında ve liselerde Resim (Görsel Sanatlar) derslerini, eleman olmaması durumunda Teknoloji Tasarım ve Sanat Tarihi derslerini yürütecek Sanat Eğitimcileri (Resim-iş Öğretmenleri) ni Atatürk’ ün Güzel Sanatlarla ilgili görüşleri doğrultusunda yetiştirmektir. Öğretmen yetiştirme amacının dışında, öğrencilerimizin arasından plastik sanatların değişik dallarında ürün veren sanatçıların çıkması da amaçlarımız arasındadır.

 

 

Turkish